لوگوی گالری اکنون

گالری اکنون از سال ۱۳۹۳ تلاش کرده‌است، بین آفرینشگران آثار هنری و علاقمندان به این آثار، پیوندی جدید برقرار کند. گالری اکنون مکانیست مساعد برای آشنایی، سفارش، خرید و فروش آثار و دست ساخته های هنرمندان ایران . اگر شما هم جزو ستایشگران زیبایی هستید و در پی فرصتی می‌گردید تا حاصل دست و دل و جان هنرمندان را زینت بخش فضای کار یا محیط زندگیتان کنید، به اکنون سری بزنید. و اگر به دنبال زنده کردن خاطره ای،‌ اجرای مراسمی، به جای آوردن وعدهای یا دادن هدیه ای باشید یا شاید بخواهید با ساخته دست یک هنرمند یا صنعتگر به فضای زندگی یا محیط کارتان زیبایی بیشتری ببخشید، به سراغمان بیایید. اطمینان داریم در اینجا، در گالری اکنون گم کرده خود را پیدا می‌کنید و اگر نیافتیدش، یقین داریم با کشف تازه ای به خانه بازگردید.